Gade i København
Du kan også læse vores mange indlæg om lejeboliger her:
Du kan også læse vores mange indlæg om andelsboliger her:

Ventelister til andelsboliger

Ventelister er en god og nem måde til at afsætte foreningens andelsboliger. Vi har samlet generelle spørgsmål og guider dig gennem andelsboligmarkedet og ventelistesystemet.

Ventelister er en god og nem måde at afsætte andelsboliger på. Men der er mange typer ventelister, og generelt kan det godt være lidt af en jungel at finde rundt i – Fortvivl ikke! Vi har samlet generelle spørgsmål og guider dig gennem andelsboligmarkedet og ventelistesystemet.

Hvorfor ventelister?

Princippet om først til mølle kan godt være et fair princip til at sælge andelsboligen. Men I praksis er dette en ret uoverskuelig proces, da sælgeren ofte bliver bombarderet med beskeder indenfor meget kort tid. Derfor er den mere overskuelige og transparente metode, at gøre brug af en venteliste.

Allerede i 2014 har landsformanden for Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation ABF, Hans Erik Lund opfordret andelshavere samt bestyrelser at tage snakken indbyrdes i foreningerne om at ændre vedtægterne ift. ventelister, således at disse kunne oprettes til foreningens bedste. Læs hele medlemsbladet ABF nyt her. Lige meget hvor mange der byder over maksimalprisen, så vil den højst placerede på ventelisten have retten til at købe andelsboligen.


“Med en venteliste er ‘penge under bordet’ ikke en mulighed, fordi sælgeren skal sælge boligen til den person, som står øverst på ventelisten. Med andre ord er påstanden om ‘penge under bordet’ dermed manet til jorden.”
Hans Erik Lund
Landsformanden for Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation ABF

Interne og eksterne ventelister

Det er vigtigt at forstå forskellen mellem eksterne og interne ventelister. En ekstern venteliste er for personer som ikke bor i foreningen, men er interesserede i at købe en andel i foreningen. Interne ventelister er et tilbud til folk der allerede bor i en andelsboligforeningen. Hvis man allerede bor i en andelsboligforening, men ønsker en anden type lejlighed – det kunne være en større bolig, en bolig på en anden sal eller en bolig med andre faciliteter kan kan man som andelshaver skrives på en intern venteliste. Hvis der bliver en bolig ledig kan man flytte til en anden bolig i samme forening. Andelsboligforeningens medlemmer vil nemlig blive tilbudt boligen før den sættes til salg på den eksterne liste.
På den eksterne venteliste fungerer det sådan, at når en andelsbolig sættes til salg får de opskrevne ventelisten besked og de interesserede inviteres til fremvisning af boligen. Hvis flere personer takker ja til boligen, er det den person som har den højeste placering på ventelisten, der tilbydes boligen først.

Hvordan ventelister varetages kan være forskelligt i de enkelte foreninger. Regler og retningslinjer for ventelister besluttes gennem foreningens vedtægter. Det er derfor i vedtægterne at du ofte kan finde svar på dine spørgsmål angående en andelsboligforenings administration og om andelsboligen udbydes på en intern eller ekstern venteliste, før andelshaveren må finde en køber til boligen.

Interesselister

Interesselister er lister, du som boligsøgende kan skrive dig på hvis du er særligt interesseret i andelsboliger i et specifikt område eller forening. Når du er skrevet op på en interresseliste vil du få besked når nye foreninger i dit specifikke område oprettes, eller hvis der bliver en ledig plads på ventelisten. Der er nemlig ofte begrænset antal der kan stå på ventelisterne, sådan at man ikke står i for mange år forgæves på en liste. Du vil altså få besked om at en forening er oprettet, eller at der er en ledig plads på ventelisten, og først herefter skriver du dig op på ventelisten, og kan modtage boligtilbud fra foreningen. 

Hvem har fortrinsret til at købe?

Det er meget normalt at andelsboligforeninger har lavet en prioriteret rækkefølge for, hvem der tilbydes en andel når der bliver en ledig bolig i foreningen. Det kan for eksempel være andelshaverens tætte familie. fortrinsret til andelsboligen uden om ventelisten. Du kan læse mere om fortrinsret i standardvedtægterne for andelsboligforeninger § 13 

Ifølge standardvedtægterne vil fortrinsretten til at købe en andelsbolig ofte være følgende prioriterede rækkefølge:

  1. En person der er indstillet af andelshaveren, såfremt overdragelsen af andelen er i forbindelse med bytning af bolig, eller tæt familie. 
  2. Andre andelshavere i foreningen, der står en intern venteliste.
  3. En anden person, der er skrevet på den eksterne venteliste hos bestyrelsen.
  4. En anden, det kunne være en god ven, der indstilles af den andelshaver der flytter. 

Det er dog forskelligt hvordan andelsboligforeninger prioriterer, overstående er blot et eksempel ud af mange. Du kan oftest læse i vedtægterne hvordan andelsboligforeningerne prioriterer salg.