Flytning
Du kan også læse vores mange indlæg om lejeboliger her:
Du kan også læse vores mange indlæg om andelsboliger her:

Indflytningssyn

Skal du flytte i en ny lejebolig, så skal der højst sandsynlig laves et indflytningssyn, før du flytter ind. Og er du udlejer, er det dig som står for at udføre synet.

Indflytningssyn

Skal du flytte i en ny lejebolig, så skal der højst sandsynlig laves et indflytningssyn, før du flytter ind. Og er du udlejer, er det dig som står for at udføre synet. Læs med her og bliv klogere på, hvad indflytningssyn er, hvad det har af betydning for dine rettigheder som lejer og udlejer, samt hvad en indflytningsrapport skal indeholde. 

Hvad er et indflytningssyn?

Et indflytningssyn går ud på at et lejemål gennemgås for fejl og mangler inden indflytning. På den måde er både lejer og udlejer informeret om lejemålets stand ved indflytning. 

Et indflytningssyn er vigtigt, fordi det fastsætter, hvad udlejer kan kræve i forhold til istandsættelse, når du flytter fra din lejlighed. Lejligheden skal afleveres i samme stand, som da man modtog den. 

I Lejeloven er der fastsat et krav om, at lejer skal aflevere lejemålet i samme stand, som ved indflytning, dog med undtagelse af ‘almindeligt slid og ælde’ – og er der ikke lavet noget indflytningssyn, er man som lejer ikke lige så godt stillet. 

Krav på indflytningstilsyn

Den 1. juli 2015 blev der vedtaget nye regler for indflytningssyn. Her blev det vedtaget ved lov at udlejere med mere end et lejemål er forpligtet til at afholde indflytningstilsyn iht. Lejelovens § 9, stk. 2. Og det kan få konsekvenser for udlejer, hvis det ikke bliver gjort. 

Hvilke konsekvenser har det, hvis der ikke bliver lavet indflytningssyn?

Da indflytningssynet er lovpligtigt, mister udlejeren faktisk sit økonomiske krav mod lejer for istandsættelse af lejemålet ved fraflytning. Derudover er det også vigtigt, at du gives indflytningsrapporten inden for to uger, hvis dette ikke overholdes, mister udlejer ligeledes sin rettighed til økonomisk erstatning ved istandsættelse på samme fod, som hvis der ikke var foretaget et indflytningssyn, medmindre du var tilstede ved synet eller har kvitteret for modtagelsen. Der er dog undtagelser, som hvis lejemålet er blevet direkte misligholdt eller ødelagt.

Indflytningsrapport

Til indflytningssynet skal der udarbejdes en indflytningsrapport, hvor alt skrives ned og dokumenteres. Rapporten er en grundig gennemgang af hele lejligheden. Du kan se et eksempel på, hvad en indflytningsrapport kan indeholde her.
Dog er det stadig en god idé som lejer at tage et billede af din bolig som det første, når du flytter ind. På den måde har du endnu en ekstra dokumentation for lejemålets stand ved indflytning. Det samme råd kan gives til udlejere. 

Hvordan laver man en indflytningsrapport? 

Der står ikke noget i Lejeloven om, hvad der skal gennemgås eller hvad en indflytningsrapport skal indeholde. Det er altså op til udlejeren at vurdere, hvorfor det også kan være en god idé at supplere rapporten med billeder af lejemålet. Dog er der et krav om at rapporten skal være skriftlig, sådan at der findes bevis, hvis der skulle opstå tvister og uoverensstemmelser i forbindelse med lejemålets stand. Rapporten kan både eksistere fysisk og/eller digitalt. Det er altså ikke nok, at udlejer og lejer mødes og gennemgår lejligheden sammen og laver en mundtlig aftale om lejemålet stand. Der skal være en rapport som følge af indflytningssynet. 

Ingen indflytningsrapport:

Hvis du som lejer bor i en bolig, hvor der ikke er blevet udarbejdet en indflytningsrapport, er du som lejer egentlig godt stillet. For på den måde er udlejer forpligtet til at tilbagebetale lejer det fulde depositum ved fraflytning.  Derfor skal du som lejer ikke gøre noget ved fraflytning, du kan blot henvise til Lejeloven, og på den måde gøre udlejer opmærksom på, at du er berettiget til at få det fulde depositum tilbage. 

Hvis lejer og udlejer ikke kan nå til enighed
Det kan være en ubehagelig situation at stå i, hvis lejer og udlejer ikke kan blive enige om, hvorvidt lejer er berettiget til at få sit fulde depositum tilbage. I sådanne tilfælde er det bedste at kontakte en professionel, som kan hjælpe de involverede partnere i at komme til enighed. Det kan for eksempel være en advokat med speciale i lejeret eller en retshjælpsorganisation. 

Det er klart, at man skal overveje om pengene og tiden brugt på en advokat kan betale sig, men det rådgiver advokaten typisk om, når man ringer og fortæller dem om sin sag.

Digital flytterapport
Som udlejer vil man naturligvis gerne undgå ovenstående situation, da den måde kan være tidskrævende og kostbar. Derfor er en indflytningsrapport altså god for både lejer og udlejer. På Boligportal.dk kan man finde en gratis digital flytterapport. Det er en juridisk korrekt skabelon, hvor der også nemt kan vedhæftes billeddokumentation.  

Fraflytningsrapport 

Når en lejer flytter fra et lejemål skal boligen til syn igen, dette kaldes fraflytningssyn. Fraflytningssyn er stort set det samme som indflytningssyn, hvor lejlighedens stand tjekkes. Ved fraflytningssynet udarbejdes en fraflytningsrapport som sammenlignes med indflytningsrapporten. Her kan man så finde ud af, om boligen kræver nogle istandsættelser, som der skal fratrækkes lejerens depositum.

Læs Lejeloven

Er du i tvivl om dine krav og rettigheder, enten som lejer eller udlejer, så kan det være en rigtig god idé at orientere dig i Lejeloven. På lejeloven.dk får du et nemt overblik over Lejeloven, hvis paragraffer og juridiske udformning ellers godt kan være lidt svær at forstå. Lejeloven vedkommer 2,4 millioner mennesker i Danmark – og deres udlejere, naturligvis. Love og regler kan skabe bedre og mere transparente lejerelationer. Derfor anbefaler vi, at man orienterer sig i Lejeloven, hvis der er noget man er i tvivl om i forhold til sit lejemål, som opslagsværk En generel gennemgang kan sommetider være en øjenåbner for mange ukendte bestemmelser, både rettigheder og forpligtelser som lejer såvel som udlejer.